Innen 1. januar 2019 er det pålagt etter forskrift fra Norges vassdrags- og energidirektorat, at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny automatisk strømmåler, på fagspråket også kalt Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS). Dette er den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år. Omtrent halve Norge har fått ny måler.

Nå kommer de også til Indre Nordmøre. I Surnadal, Rindal og Halsa skal 6.700 kunder i Svorka få ny måler, 44 kunder på Skei har allerede fått, de aller fleste skal få my måler før juli.

– Strømmålerne skal skiftes ut mellom februar 2018 og juni 2018. Omtrent 1–2 uker før måleren din skal byttes, vil du motta en SMS fra OneCo Elektro AS, vår samarbeidspartner på montasje, med eksakt tidspunkt for målerbytte. Alle montørene fra OneCo Elektro AS vil være utstyrt med eget ID-kort, som identifiserer dem, opplyser Svorka.

I første omgang blir det ingen forskjell for kunden, annet enn at det blir installert ny måler i strømskapet

Ivar Vikan, nettsjef i Svorka

 

Time-registrering

Strømmåleren registrerer strømforbruk på timebasis, og sender informasjon om forbruket ditt til den sentrale mottakeren Elhub, og videre til nettselskapet. Dette gir raskere og riktigere innhenting av måleverdier og et bedre grunnlag for fakturaen. Informasjonen gjøres tilgjengelig for deg via internett eller papir som vanlig.

– I første omgang blir det ingen forskjell for kunden, annet enn at det blir installert ny måler i strømskapet, sier nettsjef Ivar Vikan i Svorka.

Smart strøm vil ifølge nettselskapet gi kunden bedre styring med forbruket sitt, mens samfunnet får bedre forsyningssikkerhet, og på sikt klimagevinster ved å bruke energi mer effektivt.

Slipper

Automatisk registrering fjerner muligheten for feilavlesing av måler. Det skal med denne måleren blir lettere å utføre strømsparende tiltak, ved å vite hvor du kan spare strøm og hvor mye du sparer.

– Våre nettkunder får automatisk avlesning av strømmåler og slipper å lese av strømmen selv. Faktura på nettleie blir mer forutsigbar og strømregningen blir basert på presist strømbruk. I tillegg til økt forutsigbarhet rundt eget strømforbruk, kan vi i framtiden benytte nye produkter og tilleggstjenester som vil bidra til ytterligere redusering av energiforbruk og optimalisering av smarthusteknologi, sier Vikan.

De nye målerne tilfredsstiller alle krav fra myndighetene til smarte strømmålere. Du som kunde mottar ikke en egen faktura for dette arbeidet. For å få byttet måleren, må montøren ha uhindret tilgang til sikringsskapet og det må være minst én voksen person (over 18 år) til stede. Ved målerbyttet vil strømmen være avstengt i 10 minutter, selve utskiftningen tar normalt cirka 30 minutter. Så snart måleren er på plass, vil forbruket ditt registreres automatisk hver time, og du trenger aldri mer å lese av måleren.