Får jakte på kråke og rev for å hjelpe hekkende fugler

Grunneiere i Surna dyrelivsfredningsområde ønsker å ta ut kråke og rev for å hjelpe hekkende fugler.