– Lekkasjene i hallen handler ikke om pengemangel

Kommunedirektøren vil ha svar fra sine om hva som trengs for å få bukt med lekkasjene i idrettshallen.