Vedtok bygging av nyskolen

Kommunestyret i Surnadal sa med stort flertall ja til å legge ut planene om nyskolen på Øye ut på anbud.