Klare for skolekamp

Politikerne godtar ikke at fylket skal legge ned linjer ved den videregående skolen som lokalt næringsliv er avhengig av i sitt arbeid med rekruttering av arbeidskraft.