Fra fjortis til fagarbeider

Fruktbart samarbeid inspirerer elevene og gir dem kunnskap lokalt næringsliv etterspør.