Vil foredle råvaren selv

Magne Løfaldli i SIV Inkubator er innleid som prosjektleder der målet er å etablere et behandlingsanlegg til foredling av tømmer.

Magne Løfaldli i SIV Inkubator er innleid som prosjektleder der målet er å etablere et behandlingsanlegg til foredling av tømmer.

Artikkelen er over 4 år gammel

InnovasjonsTre får penger til forstudie av et prosjekt der målet er å bygge et behandlingsanlegg for tømmer.

DEL

Med 250.000 kroner fra Innovasjon Norge og like mange kroner fra nettverket InnovasjonsTre, skal Magne Løfaldli lede et forstudie som skal munne ut i en rapport før året er omme. Løfaldli er daglig leder i SIV Inkubator, som administrerer InnovasjonsTre.

Sistnevnte er et selskap uten ansatte, og er dannet av Talgø, Bøfjorden Sag, Bergmoen Snekkerverksted, Rindalshytter, Tømmervåg Tre, Kvatro, Solem Sag og VIBO.

Verdiskaping

Målet med hele prosjektet er å bygge et behandlingsanlegg i området ved Industrikaia i Røtet i Surnadal, der tømmer kan videreforedles og dermed selges videre til en langt høyere verdi enn det man oppnår ved kun å eksportere tømmer slik man gjør i dag.

- Vi kan ikke sitte og se på at vi sender ut en råvare som vi deretter kjøper tilbake for en langt høyere pris. Vi kan foredle tømmeret selv, til for eksempel massivt tre for konstruksjonbygging, sier Løfaldli.

I første omgang skal et forstudie med innleid hjelp fra Tresenteret og Papir- og fiberinstituttet munne ut i en rapport. Deretter kan det bli klart for et forprosjekt neste år, før realisering av selve anlegget kan starte i begynnelsen av 2018.

Et sagbruk blir en del av anlegget, men dette vil ikke komme i konkurranse med det medlemsbedriftene i InnovasjonsTre driver med i dag.

Automatisert

Da vil det i såfall bli snakk om å sette opp en anlegg til en pris på mer enn hundre millioner kroner, og der det kan bli behiv for 20-40 ansatte.

- Vi er helt avhengig av at en anlegg som dette blir automatisert, men det er klart det blir behov for en del ansatte, sier Løfaldli.

Med bygging på kaiområdet der Surnadal Havn nå utvikles, blir produktet i truck-avstand fra kaikanten.

- Vi ser ikke for oss et gigantisk anlegg, men et middels stort anlegg som skal bli det mest rasjonelle og automatiserte anlegget vi kan få. Og vi skal ha null avfall, sier Løfaldli.

Mye skal hogges

Hele vestlandskysten og videre opp til Nordland, står foran en betydelig hogst av gran og furu de kommende årene. I Møre og Romsdal er det svært mye som står hogstklart. Anlegget i Røtet kan ta unna opptil 150.000 kubikk per år.

- Jeg nekter å være med på at volumet er for lite. Det er ikke slik at alt må være sentralisert og gigantisk. Vi har vært på studietur til Tyskland for å se på tilsvarende anlegg, og der fant vi ett i inneklemt i en landsby. De klarer det der, da skal vi klare det her også, sier Løfaldli.

Tre vokser

Tre er i svært positiv vekst som byggemateriale. De lokale bedriftene i nettverket InnovasjonsTre setter omsetningsrekorder, og har det så travelt at ingen av dem tok seg tid til pressemøte for å snakke om planene om behandlingsanlegget.

- Det er jo et godt tegn at de har det så travelt. De klarer nesten ikke å produsere nok til å tilfredsstille kundene, smile Løfaldli.

InnovasjonsTre har i samarbeid med universitet og høyskoler flere prosjekt på gang. NTNU er den viktigste utviklingspartneren, utenom Innovasjon Norge og fylkesmannens landbruksavdeling.

- Vi som arbeider med utvikling av industrien på indre Nordmøre, føler virkelig at vi er i en grønn flekk i verden. Det går på høygir, sier Løfaldli.

Artikkeltags