Skattekontoret utvider: – Vi har gått og glist i to måneder

For noen år siden sto kontoret i fare for å bli nedlagt. Nå oppbemannes det slik at Surnadal skattekontor har flere ansatte enn på svært lenge. – Dette er kolossalt bra, vi har gått og glist i to måneder mens vi har ventet på de nyansatte.