Har en plan for sentrum ...

... men den inkluderer ikke flytting av veier og utbygging til flere titalls millioner kroner i kommunal regi med det første.