Her redder de sau fra elva

Førsteprioritet er å få reddet sauene som er strandet ute i elva Surna.