Erstattet 142 tamrein tatt av fredet rovvilt i Trollheimen

Artikkelen er over 1 år gammel

Reineierne i Trollheimen fikk i løpet av det siste året erstattet 142 reinsdyr som regnes tatt av fredede rovdyr. Erstatningen beløp seg til vel 723.000 kroner.