Se direkte: Surnadals kommunestyremøte

DEL

Kommunestyremøtet i Surnadal kommune begynner torsdag klokken 13.00. Se sendingen ved å klikke i videovinduet over.

Sendingen produseres av Surnadal kommune.

Her er sakslisten:

Referatsaker

11/19 - Surnadal Billag AS - skjeneløyve ved eit enkelt høve

12/19 - Rapport 1. halvår 2019 for Felles Mottaksavdeling, Orkdal Sjukehus

Behandling av utvalgssak

28/19 - Godkjenning av utkast til vedtekter for interkommunal PP-teneste

29/19 - Godkjenning av utkast til vedtekter for interkommunal kulturskule

30/19 - Avtale om interkommunal tobakk-, sal- og skjenkekontroll mellom kommunane Aure, Heim, Rindal, Sunndal, Surnadal og Tingvoll

31/19 - Avtale om interkommunalt samarbeid om miljøretta helsevern mellom kommunane Heim, Rindal, Sunndal, Surnadal og Tingvoll

32/19 - Godkjenning av oppdatert Selskapsavtale Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS frå 01.01.2020

33/19 - Brannsamarbeid Heim, Rindal og Surnadal

34/19 - Forvaltningsrevisjon - Eiendomsforvaltning og vedlikehold av kommunale bygg

35/19 - Val av revisor

36/19 - Halvårsrapport frå Kontrollutvalet

37/19 - Surnadal kommune sitt eigarskap i Samspleis AS

38/19 - Kommunebidrag til TV-aksjonen NRK Care 2019

Referatsaker

1/19 - Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting - rettleiing om val til folkevalde organ med meir

Behandling av utvalgssak

1/19 - Godkjenning av kommunestyrevalet 2019

2/19 - Val av formannskap for kommunestyreperioden 2019 - 2023

3/19 - Val av ordførar for kommunestyreperioden 2019 - 2023

4/19 - Val av varaordførar for kommunestyreperioden 2019 - 2023

5/19 - Val av kontrollutval for kommunestyreperioden 2019 - 2023

6/19 - Val av hovudutval for helse og omsorg (HHO) for kommunestyreperioden 2019 - 2023

7/19 - Val av hovudutval for oppvekst (OPP) for kommunestyreperioden 2019 - 2023

8/19 - Val av hovudutval for miljø, areal og teknikk (MAT) for kommunestyreperioden 2019 - 2023

9/19 - Val av administrasjons- og arbeidsmiljøutval (AAU) for kommunestyreperioden 2019 - 2023

10/19 - Val av representant til Kommunenes Sentralforbund for kommunestyreperioden 2019 - 2023

11/19 - Remidt IKS - oppnemning av eigarrepresentantar

Artikkeltags