Ferskingene lar seg ikke skremme av trang økonomi

– Men noen av innbyggere blir nok skuffet over vedtak vi blir nødt til å fatte.