– Kommunene spør bare etter pris, ikke miljødokumentasjon

– Hvor ble det av «Det grønne skiftet» i og for industrien?, spør Kjell Larsen i Pipelife Norge.