Øker kvotene for uttak av gaupe: - Vi fatter vedtak basert på gale tall om bestanden

Rovviltnemndas leder fortviler over at nemnda ikke får gjort noe med tapstall på beitedyr. - Utfordringen er at vi fatter vedtak basert på minimumstall på bestanden av rovdyrene, men vi vet at det er flere rovdyr enn det tallene viser.