Svorka tildelt pris som beste bredbåndsselskap

PRIS: Adm. dir. Halvard Fjeldvær i Svorka mottok prisen på vegne av selskapet under en konferanse i Bergen torsdag.

PRIS: Adm. dir. Halvard Fjeldvær i Svorka mottok prisen på vegne av selskapet under en konferanse i Bergen torsdag.

Under bransjekonferansen «Telecom World» som ble arrangert i Bergen, ble Svorka tildelt prisen som beste regionale bredbåndsselskap i 2019.

DEL

- Bredbåndsprisen er en skikkelig fjær i hatten og en flott anerkjennelse for at Svorka de siste årene har bygd ut fiber til, ja bokstavelig talt, den store gullmedalje. Vi har tatt posisjonen som ledende aktør på bredbåndsmarkedet fra Halsa i vest og helt inn mot Trondheim og har skapt gode resultater. Nå skal vi fortsette jobben med fiberutbygging til enda flere og sikre fortsatt vekst, sier daglig leder Håkon Solvik i Svorka Bredbånd i en pressemelding fra selskapet torsdag.

Svorka har de siste årene klart å kombinere sterk vekst med å levere gode resultater. Bredbånd hadde i 2018 en EBITDA-margin på 44 prosent, omsetningsvekst på 28 prosent og en resultatgrad på 23 prosent. Resultatene plasserer Svorka i toppen i Norge både når det gjelder lønnsomhet og prosentvis vekst i antall bredbåndskunder.

- Vi har arbeidet målrettet for å utvikle Svorka gjennom prosjektet «Svorka 2020» siden 2014. Prisen er en anerkjennelse for den jobben alle ansatte i Svorka har gjort gjennom prosjektet, sier adm. dir. Halvard Fjeldvær i Svorka.

De siste årene har Svorka utvidet markedsområdet til blant annet Meldal, Orkdal, Skaun, Klett og Byneset, og har hatt en betydelig kundevekst gjennom satsingen på bredbånd.

Svorka investerer i størrelsesorden 80 millioner per år, og bredbånd utgjør en betydelig del av investeringene. Innenfor bredbånd har kundeantallet økt med i overkant av 1.000 kunder per år, og ambisjonen er å fortsette veksten de neste årene. Svorka arbeider også med konsepter som skal gi kundene våre bedre flyt i det moderne hjemmet. Det skal gi oss flere og mer fornøyde kunder.

- Svorka har vært gjennom en betydelig vekstperiode. I løpet av de siste fem årene har kundeantallet økt med 70 prosent, og i dag har Svorka 14.000 kunder, sier adm. dir. Halvard Fjeldvær i Svorka.

Artikkeltags