Vil ha med fire innbyggere i unikt utvalg

SØKER DEG: Leder Eli Vullum Kvande (MDG) og Hugo Pedersen er to av de tre politikerne som er med i utvalget for biologisk mangfold som ordfører Margrethe Svik (til høyre) og resten av kommunestyret vedtok realisering av tidligere i februar. Nå håper de at mange melder seg som de fire innbyggerne som skal komplettere utvalget.

SØKER DEG: Leder Eli Vullum Kvande (MDG) og Hugo Pedersen er to av de tre politikerne som er med i utvalget for biologisk mangfold som ordfører Margrethe Svik (til høyre) og resten av kommunestyret vedtok realisering av tidligere i februar. Nå håper de at mange melder seg som de fire innbyggerne som skal komplettere utvalget.

Surnadal kommune søker personer som kan sitte i et utvalg, som skal være et rådgivende organ for kommunens administrasjon.

DEL

Kommunestyret i Surnadal vedtok før jul og på nytt 5. februar at det skal etableres et innbyggerutvalg for biologisk mangfold. Mandatet til utvalget er å legge fram forslag til tiltak for å ta vare på det biologiske mangfoldet, inkludert det å arbeide med å redusere omfanget av fremmede arter i kommunen.

– Et spennende og unikt opplegg som jeg gleder meg til å delta i, sier varaordfører Hugo Pedersen (Sp) som sammen med Eli Vullum Kvande (leder, MDG) og Harald Myrås (SV) er de tre politikerne i utvalget.

I tillegg skal det oppnevnes fire innbyggere til utvalget. Om du er interessert i et slikt verv, ønsker kommunen å høre fra deg innen utgangen av februar.

Det er bestemt at utvalget ikke har myndighet til å pålegge arbeid eller iverksette tiltak som har økonomiske konsekvenser.

Artikkeltags