Lover godmodig purring for å redde arbeidsplasser

Jenny Klinge (Sp) mener det må mases på statstråden slik at Stortinget får svar på hva som trengs av penger for å unngå at Mattilsynet legger ned i Surnadal, slik det er bestemt skal skje fra 1. januar 2021.