Får én million kroner til oppussing

MILLION: Jon Arne Mogstad (til venstre) og Martinus Grimsmo (til høyre) er selvsagt meget godt fornøyde med at Einar Engen og Kulturminnefondet kom til Surnadalsøra med en hel million kroner som skal brukes til fasadene på Surnadal Billag.

MILLION: Jon Arne Mogstad (til venstre) og Martinus Grimsmo (til høyre) er selvsagt meget godt fornøyde med at Einar Engen og Kulturminnefondet kom til Surnadalsøra med en hel million kroner som skal brukes til fasadene på Surnadal Billag.

Artikkelen er over 3 år gammel

Fasaden til Surnadal Billag skal forskjønnes for millioner.

DEL

Mandag kom det storbesøk fra Kulturminnefondet til Surnadal Billag på Surnadalsøra. Kontorsjef Einar Engen tok turen ens ærend fra kontoret på Røros for å komme med den store og gode nyheten om at Jon Arne Mogstad og Martinus Grimsmo i Surnadal Billag er tildelt én million kroner til rehabilitering av fasader og restaurering av vinduer på kolossen som ruver midt på Surnadalsøra.

– Dette er et av de største enkeltbeløp vi bevilger i år, sier Engen.

Gode planer

Kulturminnefondet deler ut 95 millioner kroner til ulike prosjekt landet rundt, og av dette får altså prosjektet på Surnadalsøra en hel million.

– Vi ser mer mot byer og tettsteder ved tildelingene i år, og ikke bare til «stabbur» i Innlands-Norge. Det er viktig å ta vare på nyere bygg også. Og ikke minst ser vi at det er gode planer for bruken av bygget. Bruk av bygg er ofte ensbetydende med vedlikehold, sier Engen.

Han lover at Kulturminnefondets styre kommer til å følge prosjektet på Surnadasøra tett.

– Og det er alltid lettere å komme tilbake med nye søknader når vi først har sagt A, sier Engen.

Arbeidet med oppussingen kommer i gang om kort tid. Det er Smørholm AS fra Eide som skal stå for arbeidet med betong og murpuss på fasadene. Firmaet Vakre Vindauge med Anette Absalonsen fra Halsa fikser vinduene.

– Og vi må ikke glemme at vi har fått 100.000 kroner i støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune også. De pengene er vi godt i gang med å bruke på rehabilitering av vinduer, sier Mogstad.

Han og Martinus Grimsmo kjøpte Surnadal Billag fra kommunen for ei krone for noen år siden. Etterpå har det skjedd mye, med både oppussing av selve bygget og ikke minst mye innvendig der rom settes i stand ett for ett.

Lokalene har allerede vært mye brukt, blant annet som konsertlokale og som atelier for kunstnere. Og mer blir det.

– Det blir konsert under Vårsøgelga, Øramartnan i sommer og kunstnere kommer for å arbeide her, sier Mogstad.

– Og vi er i gang med oppussing inne, der vi setter i stand kontor oppe i 3. etasje til atelierer. Vi skal inn med skillevegg i hovedetasjen (2. etasje) slik at vi kan dele opp rommet, samtidig som det kan åpnes til for eksempel konserter, sier Grimsmo.

Begrunnelsen

I begrunnelsen fra Kulturminnefondet heter det blant annet:

Bygningsmiljøet i Surnadalsøra er spesielt og svært verdifullt. Miljøet, som er regulert til bevaring, deles ofte inn i tre soner, med bebyggelse fra 1850 -1900, fra 1900 til 1938 da brannen herjet i Øra, og den gjenoppbyggede delen i utpreget, men enkel funksjonalisme fra 1938. Surnadal billags garasje – og verkstedsbygg tilhører denne sistnevnte gruppen. De nye eierne har beholdt navnet Surnadal billag og planlegger et kunstsenter med atelier, verksted – og utstillingsvirksomhet i bygget. Verkstedshallen i 2. etasje har sjenerøs takhøyde og gode lysforhold som gjør lokalene velegnet til denne nye bruken. Prosjektet er samfunnsnyttig og innebærer verdiskaping på flere felt.

Det søkes også om støtte til Strandagården. Dette tømmerhuset er tenkt som artist in residence for utvalgte kunstnere, og prosjektet har fått driftsstøtte av Surnadal kommune for to år framover. Den kunstneriske virksomheten innvendig i Surnadal billags betongbygg har fått støtte på kr 1 000 000 fra Kulturrådet. Ansvarlig søker og en av to eiere er tidligere professor ved kunstakademiet i Trondheim med et stort nettverk og høy kompetanse innen kunstfeltet.

Prosjektet vurderes derfor som realiserbart.

Nødvendigheten av tiltakene på betongbygget er godt dokumentert i en svært grundig tilstandsrapport. De omsøkte tiltakene vil sikre kulturminnets verdier på en god måte. Med de omsøkte tiltakene vil betongbygget kunne få et nytt liv og kulturaktiviteten vil være til glede for Surnadalsøras beboere og allmennhet en for øvrig. Det søkes Kulturminnefondet om et høyt beløp, men tettstedet Surnadalsøra kan revitaliseres med slike gode prosjekter som lar seg gjennomføre. Det anbefales derfor at søknaden innvilges støtte.

Det er firmaet Smørholm som har laget rapporten som danner grunnlaget for søknaden.

Artikkeltags