Flytter resepsjonen i kulturhuset

Noen meters flytting endrer foajeen mye.