Svorka med rekordresultat: – Kommer lokale kommuner til gode

REKORD: Svorka har de siste årene investert betydelige midler gjennom blant annet kraftutbyggings- og bredbåndsprosjekter, og har hatt fokus på å benytte lokale leverandører i disse prosjektene, i tillegg til å benytte lokale leverandører i den løpende driften av konsernet. For 2018 ga satsingen rekordresultat i konsernets historie.

REKORD: Svorka har de siste årene investert betydelige midler gjennom blant annet kraftutbyggings- og bredbåndsprosjekter, og har hatt fokus på å benytte lokale leverandører i disse prosjektene, i tillegg til å benytte lokale leverandører i den løpende driften av konsernet. For 2018 ga satsingen rekordresultat i konsernets historie. Foto:

Svorkas årsrapport for 2018 er klar og viser et årsresultat på 25,7 millioner kroner.

DEL

– Dette er et resultat som kommer eierkommunene Surnadal, Rindal og Halsa til gode i form av arbeidsplasser, skatt, utbytte og lokal støtte til lag og foreninger. Selskapet har blikket rettet mot framtiden, og tar nå viktige grep for å sikre vekst også på sikt, sier selskapet i en pressemelding.

Svorka har investert nærmere 250 millioner kroner de siste tre årene, og er med det en av de største investorene i regionen.

– Gjennom våre investeringer skaper vi i Svorka verdier for lokalsamfunnet og våre eiere. Samtidig blir framtiden stadig mer krevende med større konkurranse og økte myndighetskrav. De siste årene har vi økt kundeporteføljen med 70 prosent, og kundeveksten har i hovedsak kommet i områder med sterk konkurranse. Det innebærer at vi blir utfordret på en annen måte enn tidligere, og den økte konkurransen stiller større krav til Svorka som organisasjon. Derfor skal vi gjennom prosjektet Svorka 2025 differensiere oss fra konkurrentene, og øke kundeverdien gjennom våre tjenester, sier administrerende direktør i Svorka, Halvard Fjeldvær.

Betydelige investeringer

Svorka har de siste årene investert betydelige midler gjennom blant annet kraftutbyggings- og bredbåndsprosjekter, og har hatt fokus på å benytte lokale leverandører i disse prosjektene, i tillegg til å benytte lokale leverandører i den løpende driften av konsernet. Slik skaper selskapet verdier, ikke bare for aksjonærene, men også for lokalsamfunnet. Svorka kjøpte i 2018 varer og tjenester fra lokale leverandører for 50,8 millioner kroner.

Svorka er opptatt av sin rolle som støttespiller for lokale lag og organisasjoner.

– For Svorka er det viktig å gi litt til mange framfor mye til få, og selskapet ønsker gjennom sitt brede engasjement å bidra til trygge og gode oppvekstvilkår, positive opplevelser i skolen og attraktive fritidstilbud. På denne måten er Svorka med og bygger en attraktiv region, sier Fjeldvær.

Målrettet

Som regionalt energiselskap kan Svorka tilby god beredskap gjennom lokal tilstedeværelse.

– Svorka kommer også i framtiden til å jobbe målrettet for at våre kunder i minst mulig grad skal bli påvirket av uventede hendelser i nettet, sier Fjeldvær.

Det skjer store endringer innenfor mange bransjer, også innenfor Svorka sine forretningsområder.

– Det skjer endringer på bakgrunn av myndighetspålagte krav, teknologisk utvikling, konkurranse og endringer i kundeatferd. Det gjør at Svorka må fortsette å fornye seg også i årene som kommer, sier Fjeldvær.

Artikkeltags