Kraftledningene er satt i drift: - En viktig begivenhet som styrker strømforsyningen

Statnett har bygd ferdig og satt i drift kraftledningene Namsos-Åfjord og Snilldal-Surna, dermed er første byggetrinn av en ny ytre strømforbindelse mellom Namsos og Surnadal gjennomført.