Oppvask etter kutt-krangel

Det ble en traurig start på dag to av budsjettkonferansen i Surnadal.