Håper å komme i balanse: Må finne innsparinger for 13,3 mill.

Krevende budsjettarbeid i Surnadal for de nyvalgte politikerne. Kommunedirektøren tror det er mulig å finne innsparinger på 13,3 millioner kroner.