Forsøkte å dra i gang strukturdebatt: – Vi blir for snille

De første månedene av 2019 viser at kommunens enheter sliter med å følge vedtatte økonomiske rammer.