Enstemmig ut av samhandlingsavtalene

Surnadal sier opp avtalene med Helse Møre og Romsdal. Og vedtaket ble enstemmig.