Skal rydde opp i uoversiktlig areal

Med flyplassen ute av verden, åpner det seg nye muligheter på Syltøran. Det skal blant annet ryddes opp i et uoversiktlig trafikkbilde som inkluderer mange myke trafikanter til og fra fotballtrening.