Peikar på Svinvik som ny ordførar

Av

Ny skule på Øye, og trygge gang- og sykkelvegar til denne skulen er viktigst i neste periode, meiner Mali Hildrun Settem, førstekandidat, KrF i Surnadal.