Snart plikter kommunene å gi personer med demens dagaktivitetstilbud

Fra 1. januar 2020 plikter kommunene å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. I Surnadal bruker kommunen Inn på tunet-tilbydere for å gi dette tilbudet.