Fylkesveien blir snart forkjørsvei

Vedtak er fattet: Fylkesvei i Surnadal blir forkjørsvei.