Vardebrenning mot vindkraft: - Må markere motstand før det er for sent

Nordmøringer tenner varder for å markere motstand til planer om vindkraftutbygging. - Det gjelder å markere motstanden før konsesjon blir gitt.