Samling av barnehager og sluttpakker kan bli en realitet

Når Surnadal barne- og ungdomsskole står ferdig om to år, kan barnehagene på Øye og Skei bli samlokalisert i 97-bygget som i dag huser deler av barneskolen på Øye.