– Vi har ikke myndighet til å tillate båtfrakt av villreinslakt

Artikkelen er over 2 år gammel

Nasjonalparkstyret har ikke anledning til å tillate transport av felt villrein med motorbåt på Reinsvatnet i Sunndalsfjella. Det er det kun Miljødirektoratet som kan tillate.