Tillatt med båtfrakt av elg og hjort, men ikke villrein …

Artikkelen er over 2 år gammel

Her er en «molbo-historie» fra Sunndalsfjella. På Reinsvatnet er det tillatt å frakte skutt elg og hjort med motorbåt. Skyter du reinsdyr, må du pent bære slaktet fram til vei.