Fylkesutvalget ønsker å fjerne bommen

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal vedtok med åtte mot fem stemmer å gi en høringsuttalelse til Olje- og energidepartementet om at Aursjøvegen skal være gratis for innbyggerne.