MDG valgte Refstie og Ap

Miljøpartiets 121 stemmer ble helt avgjørende i kommunevalget i Sunndal.