Ber publikum om jerv-tips

Turgåere og andre som ferdes i grensefjella mellom Sunndal og Tingvoll bes nå om å bistå i å spore opp skadejerven i området.

Turgåere og andre som ferdes i grensefjella mellom Sunndal og Tingvoll bes nå om å bistå i å spore opp skadejerven i området. Foto:

Turgåere og andre bes nå om å bistå i spore opp en skadegjørende jerv i grensetraktene mellom Sunndal og Tingvoll.

DEL

– Gi oss beskjed hvis dere finner kadaver av sauer eller andre dyr, ser unormal fugleaktivitet eller annet av interesse, eller hvis noen skulle være så heldige å observere jerven.

Oppfordringen kommer fra Marit Hjellmo, fagkonsulent i jordbruk i Sunndal kommunes plan-, miljø og næringstjeneste.

Det er hun som på kommunens vegne leder forsøket på å få tatt jerven, mens den praktiske jakta i regi av det vel 40 mann store kommunale fellingslaget blir ledet av Håkon Melkild.

Ikke lett

Hjellmo er imidlertid tydelig på at barmarksjakt på et enkelt dyr, slik det her er snakk om, ikke er noen lett oppgave.

– Det er som å lete etter den berømte nåla i høystakken. Derfor er tips fra publikum viktig, sier Hjellmo.

Hun forteller at det kommunale fellingslaget hadde fire personer ute for å se etter jerven natt til tirsdag, og et liknende antall natt til onsdag.

Før de gikk ut første natta, ble det også gjennomført et kort søk i terrenget med hunder som er spesialtrent for å finne kadaver. Søket var resultatløst.

Ut på post

– Finner vi et nytt kadaver, vil det øke sjansen for skadefellingslaget. Da kan de postere i nærheten av funnstedet i tilfelle jerven kommer tilbake for å spise mer av dyret, sier Hjellmo.

Hun legger til at også saueeierne i området nå har intensivert tilsynet med dyra de har på beite i grensefjella mellom Sunndal og Tingvoll.

Disse vil – i likhet med turgåere som ferdes her – være viktige medspillere for å få rask varsling hvis jerven tar flere sauer eller lam.

Det var for øvrig en turgåer som fant det første døde lammet på turstien opp til Smisetnebba søndag, og sørget for å varsle.

Kadaversøk

Da kadaveret ble undersøkt av Statens naturoppsyns rovviltkontakt dagen etter ble det sannsynliggjort at det var tatt av jerv. Deretter gikk det ikke lang tid før Fylkesmannen hadde utstedt skadefellingsløyve på jerven.

Hjellmo sier til Tidens Krav at hun regner med at fellingslaget vil ha folk ute i terrenget også i dagene som kommer, helt fram til fellingsløyvet utløper tirsdag i neste uke – eller jerven blir felt.

Likeså regner hun med at det vil bli gjennomført nye kadaversøk ved hjelp av hunder. I Sunndal er man så heldige å ha flere slike spesialhunder. Selv om de ikke har gjennomført godkjenningsprøve, så representerer dette en sjanse til å få god trening.


PS:

Tidlig i juni mistet en saueeier på Ålvundeid ni lam på innmarksbeite. Den gang konkluderte Statens naturoppsyn (SNO) med at de kunne være tatt av rev, men kadavrene ble ikke funnet før etter en tid så dette var vanskelig å fastslå med sikkerhet.

Nå går mistanken i retning av at det kanskje kan ha vært jerven som har tilhold i disse traktene som var på ferde allerede tidlig på sommeren.

Artikkeltags