Jervyngling både i Rauma, Sunndal og Surnadal

Statens naturoppsyn har så langt denne våren funnet fem jervhi i Møre og Romsdal hvor det enten er dokumentert eller antatt at det har funnet sted yngling. To av hiene ligger i Rauma, to i Sunndal og ett i Surnadal.

Statens naturoppsyn har så langt denne våren funnet fem jervhi i Møre og Romsdal hvor det enten er dokumentert eller antatt at det har funnet sted yngling. To av hiene ligger i Rauma, to i Sunndal og ett i Surnadal.

Hittil i år har Statens naturoppsyn funnet fem jervhi i Møre og Romsdal der det enten er dokumentert eller antatt at det har vært yngling.

DEL

To av hiene ligger i Rauma, to i Sunndal og ett i Surnadal. Det viser en oversikt publisert på Rovdata sine nettsider per 12. mai.

Oversikten sier ingen ting om hvor vidt ynglingene i Rauma og Sunndal har funnet sted innenfor eller utenfor det som er definert som tillatt yngleområde for jerv. Dette består enkelt sagt av Sunndalsfjella (unntatt øvre Sunndal) og Reinheimen.

Ynglingen i Surnadal ligger imidlertid utenfor forvaltningsområdet for jerv ettersom hele kommunen er definert som beiteprioritert område der yngling ikke skal forekomme.

Tre av ynglingene er rubrisert som dokumentert, mens to – en i Sunndal og en i Rauma – er kategorisert som antatt yngling.

Til sammenlikning så ble det i hele registreringssesongen i fjor funnet fire jervynglinger i vårt fylke, hvorav to innenfor og to utenfor tillatt yngleområde. I Møre og Romsdal er det et mål om tre årlige ynglinger av jerv.

Kvote på fire dyr

Rovviltnemnda i Midt-Norge skal i slutten av mai fastsette kvote for lisensfelling av jerv til høsten og vinteren. Lisensfellingsperioden starter 10. september og varer til og med 15. februar neste år. Lisensfellingen iverksettes for å forhindre fremtidige skader på bufe.

Foran dette møtet foreslår sekretariatet at det skal tildeles en kvote på ett dyr innenfor forvaltningsområdet for jerv i Møre og Romsdal, det vil si i Sunndalsfjella (unntatt øvre Sunndal) og Reinheimen. Videre foreslås en kvote på tre dyr i prioriterte beiteområder i Møre og Romsdal.

Totalkvoten for Midt-Norge foreslås satt til 26 dyr som deles opp i en startkvote og en reservekvote. Startkvoten er på 10 dyr, hvorav 10 kan være tisper, mens reservekvoten er på seks dyr, hvorav tre kan være tisper.

Mislykket hiuttak

I saksframlegget til Rovviltnemnda oppgis ellers at tre av de fem registrerte ynglingene i Møre og Romsdal er lokalisert utenfor forvaltningsområdene for jerv, men uten at det gis noen nærmere stedsangivelse.

Les saksframlegget her: Rovviltnemnda.pdf

Det opplyses også at det har vært gjort forsøk på hiuttak av en av ynglingene som ligger utenfor forvaltningsområdet i Møre og Romsdal. Dette skal ha skjedd i Sunndals del av Trollheimen på grensa mot Oppdal i traktene mot Kråkvasstind 8. mai.

Årsrapport fra Rovdata om årets yngleregistreringer ventes å foreligge rundt 1. oktober.

Artikkeltags