Hyttebygging og økt trafikk i Snøhetta-området bekymrer

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er bekymret for at det settes opp stadig flere fritidsbygg innenfor villreinens leveområder, herunder Snøhetta og Sunndalsfjella.