Femdoblet radioaktivitet i villreinkjøtt fra Snøhetta

I fjor ble det registrert mer enn en femdobling av radioaktivt cesium i villrein fra Snøhetta-området der Sunndalsfjella inngår.