Skolesjef sa opp: – Tenderer mot trakassering eller mobbing