Neas må sjekke hvordan det står til med sjøørreten

Nordmøre Energiverk har fått pålegg om å gjennomføre ferskvannsbiologiske undersøkelser i Grøa elv for å finne ut hvordan det står til med sjøørretbestanden i elva.