Vil ha inn igjen Øvre Sunndal som jervområde

Naturvernforbundet ber Klima- og miljødepartementet om å stoppe den nylig vedtatte forvaltningsplana for rovdyr i Midt-Norge, bl.a. fordi Øvre Sunndal ikke lenger er yngleområde for jerv.

Artikkeltags