Fikk diffust brev, men svaret er klart: Departementet overprøver Rovviltnemnda

Artikkelen er over 2 år gammel

Klima- og miljødepartementet liker dårlig at Øvre Sunndal er tatt ut som yngleområde for jerv. Nå krever de at den nye forvaltningsplana for rovvilt i Midt-Norge blir endret.