Måtte gå til retten for å få ektefellens pasientjournal – til tross for fylkesmannens medhold