En av mange fonner i Sunndal gikk på formiddagen 2. juledag. Dette er ikke uvanlig i kommunen.