Nedgang for Hydro Sunndal: – Svakere enn det som kreves for å utvikle anleggene slik vi ønsker

Hydro Sunndal fikk overskudd i første kvartal, men er bekymret over blant annet økte nettleiekostnader.

Hydro Sunndal fikk overskudd i første kvartal, men er bekymret over blant annet økte nettleiekostnader.

Hydro Sunndal driver fortsatt med overskudd, men høye råvarekostnader og lav metallpris gjør at resultatet blir dårligere.

DEL

Dataangrep, høye kostnader på råvarer og nettleie, samt lav pris på aluminum, gjør at det gikk dårligere enn ventet for Hydro Sunndal i første kvartal 2019. Tallene ble presentert onsdag.

De viser et overskudd før renter og skatt på 29 millioner kroner i kvartalet. Men selv om det er overskudd, er det ikke godt nok.

– Resultatet er svakere enn det som langsiktig kreves for at vi skal kunne utvikle og fornye anleggene slik vi ønsker. Vi må jobbe med det vi kan påvirke selv, som er drift og stabil produksjon. Vi leverer gode produkter med høy kvalitet, får gode tilbakemeldinger fra kunder og har stabil drift, skriver fabrikksjef Roar Ørsund i pressemeldingen som er sendt ut i forbindelse med framleggingen av resultatet.

Driftsinntektene i første kvartal 2019 var på 2,335 milliarder kroner. Resultater før renter og skatt er altså på 29 millioner i første kvartal, mens det til sammenlikning var på hele 776 millioner kroner i løpet av hele 2018.

Hydro Sunndal har nå 701 heltidsstillinger. Sykefraværet i første kvartal var på 5,7 prosent – opp fra 4,3 prosent i 2018. Det har ikke vært noen personskader med fravær i første kvartal.

Økt nettleie og dataangrep

Fabrikksjefen trekker fram økt nettleiekostnad fra Statnett som en bekymring.

– Dette svekker lønnsomheten til Hydro Sunndal og gjør nye investeringer krevende. Dersom Statnetts ambisjon for tariffering av industrien blir vedtatt, vil hjørnesteinsbedriften i Sunndal få en ekstraregning på flere titalls millioner kroner hvert år framover. Slike uforutsette ekstrakostnader er krevende når vi er i en tøff, internasjonal konkurranse og trenger forutsigbarhet i rammebetingelser. Det skaper usikkerhet om hvilke framtidige kostnader vi skal basere investeringsbeslutningene våre på, skriver Ørsund.

Dataangrepet mot Hydro har ført til høyere grad av manuell drift, også i Sunndal.

– Medarbeidernes gode innsats og brede kompetanse sørget for at konsekvensene ble betydelig redusert. Og, viktigst av alt, vi hadde ingen personskader eller andre HMS-hendelser som følge av dataproblemene, skriver Ørsund i pressemeldingen.

Investeringsprosjekter

Av de positive trekkene som presenteres er at de store investeringsprosjektene ved Hydro Sunndal går etter planen. Ifølge pressemeldingen vil den nye produksjonslinja for støpelegeringer være i drift i løpet av fjerde kvartal, og massefabrikken forventes å være ferdig oppgradert rundt kommende årsskifte. Strømstyrken og produksjonen i elektrolysen vil øke gradvis, og i fjerde kvartal 2020 vil Hydro Sunndal ha full effekt av dette i elektrolysen.

– Lokale bedrifter har hovedansvaret for installasjonsarbeidene, og vi ser dette også som et løft for lokalt næringsliv, skriver Ørsund.

Artikkeltags