Nordmøring topper fylkeslista for MDG

Carl Johansen (44) fra Sunndalsøra topper Miljøpartiet De Grønnes liste til fylkestingsvalget.

Carl Johansen (44) fra Sunndalsøra topper Miljøpartiet De Grønnes liste til fylkestingsvalget.

Forfatter Carl Johansen (44) fra Sunndalsøra topper Miljøpartiet De Grønnes liste til fylkestingsvalget.

DEL

Partiet har høye forventninger til å øke medlemsmassen i 2019, og viser til det de kaller en fantastisk vekst i Møre og Romsdal.

«I 2015 kom vi inn med 12 representanter i 9 kommuner samt på fylkestinget. Flere lokallag, mellom annet Ålesund, melder om en dobling i medlemsmassen det siste året. Vi jobber nå for å stille lister i enda flere kommuner, og minst doble antallet fylkestingsrepresentanter», skriver fylkespartiet i en pressemelding.

Nye lokallag

Listetopp Carl Johansen fra Sunndalsøra og fylkesstyreleder Øyvind Festø oppfordrer alle interesserte til å ta kontakt dersom de ønsker å stifte lokallag eller stille på valgliste i sin kommune.

– Vi skal både løse klimautfordringene og investere i framtidens arbeidsplasser, samtidig som vi tar vare på det biologiske mangfoldet og sikrer velferdsstaten. Den gode nyheten er at disse tingene henger sammen. Det som trengs er politisk vilje og at vanlige folk engasjerer seg. Vi vil veldig gjerne ha deg med på laget, så ikke nøl med å ta kontakt, sier Johansen i pressemeldingen.

Nytt fylkesprogram

På partiets årsmøte, som ble avholdt i helga på Gunnabuda på Longva, ble det også vedtatt nytt fylkesprogram. Her ble det blant annet vedtatt å jobbe for en mer bærekraftig og etisk forsvarlig oppdrettsnæring, å opprettholde dagens areal med matjord, at gang og sykkelveger til skoler skal prioriteres slik at de unge får en sikker skoleveg, og at foreldre ikke skal føle seg tvunget til å kjøre barna til skolen og at fylket innarbeider klimatilpassing i sine beredskapsplaner, og innfører forpliktende klimaregnskap og mål for reduksjon av klimagassutslipp i sine budsjett.

Det ble også vedtatt resolusjoner om vern av Langedalselva, og om et mer bærekraftig reiseliv som i større grad skal styrke økonomien i lokalsamfunnene.

Årsmøtet valgte også nytt styre, bestående av styreleder Øyvind Festø, Ralph Herter (økonomi) og styremedlemmene Hedda Aasen, Gro Santi Johnsen og Geir Klepake.

Artikkeltags