– Avvikles Møremusikarane vil det gå ut over barn, ungdom og voksne

I økonomiplanen fra fylkeskommunen kommer det fram at Møremusikarane foreslås avviklet. Det får store konsekvenser, mener Møremusiker Jo Inge Nes.