Hadde fått lov til å skyte skadejerv – så ikke snurten av den

Forsøket på å felle skadejerv i Sunndal ble resultatløst.